Střípky z měsíce února

Beseda o lesní zvěři

Poslední lednový den – 31. leden – je významným dnem pro všechny žáky, kteří navštěvují školu. Po půl roce usilovné práce jsou odměněni vysvědčením. I na naší škole tomu není jinak. Pro některé je to den plný radosti, pro mnohé den zklamání. I přes určité chmury jsme si den pololetního vysvědčení užili, neboť jsme získali mnoho cenných informací a zažili spoustu legrace.
Čemu jsme se tedy věnovali? Pozvali jsme do školy zástupce režijní honitby Statku Doubravka pana Jaromíra Muniu. Ten žákům velmi poutavou a zábavnou formou připravil besedu na téma myslivost, les a lesní zvěř. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o zvěři našich lesů. Pan Munia nás seznámil s mysliveckou mluvou, s prací myslivců a poinformoval o tom, jak myslivci pečují o zvěř na podzim a v zimě. Součástí besedy byla i praktická ukázka paroží z jelena, ze srnky a kančí kly. Nejzajímavější pro žáky bylo, že na vlastní oči mohli vidět, osahat si a potěžkat trofeje ze srnčí zvěře a jelení shozy.


Beseda byla zpestřena soutěží, při které žáci poznávali lesní zvěř. A jaká byla odměna? Každý, kdo správně uhodl, dostal obrázek s určeným zvířetem. Největším zážitkem především pro chlapce byly lovecké zbraně a různé druhy střeliva. Pan Munia byl zahrnut spoustou otázek z řad žáků i pedagogů, na které (i pro nás laiky) srozumitelně odpovídal.
Strávili jsme krásné dopoledne, které pro nás bylo velkým přínosem v oblasti znalostí a informací o lesní zvěři. Nabyté vědomosti žáci určitě využijí ve výuce. Odměnou od nás pro lesní zvěř byla spousta dobrot v podobě kaštanů, ovoce a sušeného pečiva. Děkujeme panu Muniovi za vynikající přednášku a těšíme se na další setkání, třeba v lese.

Rychlé kontakty