Střípky z měsíce ledna

           Beseda s Policií ČR

     Bezpečnost ve všech směrech je velice důležitá. Děti se s ní setkávají na každém kroku a důležitá je vždy i prevence. Beseda s Policií ČR – Davidem Linhartem a Martinem Hronem – je v letošním školním roce zařazena do našeho Minimálního preventivního programu školy. Proběhla v pondělí 15. ledna a měla u dětí velký úspěch.
      Prvním tématem bylo „Bezpečně do školy a na ulici“. Cílem bylo osvojování dodržování pravidel bezpečného přecházení vozovky a hlavně odbourávání mýtu o absolutní přednosti chodců na přechodech pro chodce a vůbec pohyb v silničním provozu. Děti si osvojily jedno ze základních pravidel, které zní: 3x se rozhlédni: vlevo, vpravo, vlevo a rychle přejdi! Dále si žáci ověřili znalosti dopravních značek, vyzkoušeli si odpovědět na otázky ze silničního provozu nejen jako chodci, ale i jako cyklisté. Na závěr besedy byli všichni odměněni drobným dárkem, který je v současné době na silnici kvůli bezpečnosti hodně důležitý. Byly to bezpečnostní šněrovadla do bot, které jsme okamžitě použili. To budeme dobře viditelní i za šera.
     Druhým tématem bylo „Bezpečně na internetu“. Zde se žáci učili komunikovat a pohybovat se po sociálních sítích bez problémů. Vyhýbat se různým podvodům a nástrahám, které internet přináší. S kým o problémech mluvit a jak řešit např. kyberšikanu, se kterou se bohužel stále ve větší míře setkávají. Dozvěděli jsme se, že přihlásit se na sociální sítě, do světa např. facebooku nebo jiných programů, je možné až od 13 let věku dítěte a stále je vždy nutná opatrnost, co ze svého soukromého života sdělovat.  Žáci vše pozorně vyslechli a slíbili, že uvedené informace budou vždy dodržovat. Tak v příštích měsících uvidíme.
      Všechna uvedená témata děti zpracovaly ve výtvarné soutěži s názvem „Prevence rizikového chování“. Zde jsme viděli, co si žáci skutečně zapamatovali a co je pro ně nejdůležitější.
      Moc se nám besedy líbily a těšíme se na jiné s dalšími důležitými tématy.
Jsme školou podporující zdraví!
      Státní zdravotní ústav ČR – garant programu „Škola podporující zdraví“- vydal naší škole po splnění zadaných úkolů osvědčení o přijetí do sítě programu „Škola podporující zdraví v ČR“ a to na čtyřleté období až do školního roku 2020/2021.
      Je to pro nás velký závazek a my se budeme ve všech směrech snažit uložené úkoly splnit. Naše škola se otázkou zdraví velice zabývá. Klademe důraz na četné aktivity, které realizujeme během školního roku. Jsme zapojeni do projektů „Ovoce do škol“, „Mléko do škol“. Často pořádáme projektové dny zaměřené na přípravu zdravých svačin, ochutnávky ovoce a zeleniny. V hodinách přípravy pokrmů nebo v pracovních činnostech učíme vařit žáky zdravě a chutně. V  hodinách tělesné výchovy podporujeme zdravý pohyb i na čerstvém vzduchu. Všechny kroužky na škole mají zajímavé programy a podporují pohyb a zábavu.
     Pro tělesně postižené žáky je v některých třídách a sociálních zařízeních vybudován stropní kolejnicový systém pro snadnější manipulaci s těmito žáky. Byl realizován za podpory Nadace ČEZ. Celý  systém je pro nás velice přínosný a důležitý.
     O dalších aktivitách souvisejících se zdravím nás všech vás budeme postupně během celého školního roku v článcích tohoto časopisu informovat.
     Získaného osvědčení si velice vážíme a zavazuje nás k tvorbě dalších aktivit v této oblasti, na které se velice těšíme.  

Rychlé kontakty